Prima pagină arrow Aniversarea de 50 de ani
PDF Imprimare E-mail

Tivai Nagy Imre Középiskola

Csíkszentmárton

Hargita megye

 

 

 

A legrégibb adat 1691-bõl való. Ekkor latin nyelven folyt a tanítás. A XVIII. században  katonai iskola mûködött német nyelven. Az 1838-39 –es tanévben egyházi iskola létesült. 1958-ban középiskolává alakult. 1978-ban a reál-humán líceumból mezõgazdasági-ipari szakközépiskola lesz, majd különválik az általános iskolától.
2002-ben ismét egyesül a két intézmény Tivai Nagy Imre Középiskola néven.

 

Tivai Nagy Imre (1849-1931)-iskolánk névadója

Közgazdász, mezõgazdász-mintagazda, pedagógus, elméleti és gyakorlati szakember, Csík krónikása, a Székelyföld felemelkedésének meg nem alkuvó munkása és szervezõje.

 

Tanintézményünkben 7 óvódai csoport, 8 elemi iskolai- , 8 gimnáziumi osztály, 2 ipari iskolai, 1 kiegészítõ év és 5 líceumi osztály mûködik, összesen majdnem 600 gyerekkel. Tanulóinkkal 7 óvónõ, 9 tanító, 30 tanár, 2 közgazdász, 2 mérnök-tanár és  1 oktatómester foglalkozik.
Az adminisztrativ  munkát 2 könyvelõ végzi, tevékenykedik még 2 titkár és egy gondnok. Több mint 20000 kötetes könyvtárunkat külön könyvtáros vezeti.
Korszerû osztálytermeink,  informatikai szaktermünk, tornatermünk és sportpályánk van.
A hazai iskolák közül  egy sepsiszentgyörgyi és egy Tulcea-i szakközépiskolával, tartunk kapcsolatot.  Magyarországról  Kunszentmárton, Mórahalom  és Svájcból   Meyrin iskoláival  ápolunk testvériskolai kapcsolatot. Velük közös projektekben veszünk részt.
Iskolánkban  családias hangulat uralkodik, ahol közvetlen a tanár-diák kapcsolat.
Vonzóak és változatosak a szabadidõs foglalkozások. Aktív sportélet zajlik. Csendes  természeti környezetben álló modern  épûletekben színvonalas oktatás folyik.
Diákjaink évente több tanulmányi és más nevelõ jellegû kiránduláson, táborban vesznek részt.
Az iskola profilja megfelel a tanulók igényeinek.
A 2007-2008 as tanévben két  IX. osztály indul. A líceumi  osztály végzõsei 4 év múlva turisztikai technikusok lesznek. Az ipariiskolai osztály tanulói 2 év múlva növénytermesztõ dolgozói-, a kiegészítõ év után hegyvidégi gazda- , továbbá még két év ( a líceumi felsõtagozat) elvégzése után pedig faluturizmus technikusi szakképesítést kapnak.
A megyében létrehozandó 5 kampusz egyike nálunk épül fel, ami még tágabb lehetõséget biztosít Alcsík gyermekeinek.